Usluge

POVEZIVANJE NA VATRODOJAVNU CENTRALU

Vatrogasno dežurstvo.

Vezivanje tlačnih i usisnih cijevi.

Korištenje mehaničke ljestve za izvlačenje.

Hidraulična auto-ljestva do 30m.

Hidraulična auto-ljestva preko 30m.

Hidraulična auto-ljestva preko 40m.

Hidraulična auto-platforma do 30m.

Hidraulična auto-platforma preko 30m.

Rad elektro ili bilo koje pumpe na ispumpavanju vode.

Rad visokotlačne pumpe.

Osiguranje vatrogasnim vozilom s posadom do tri člana.

Otvaranje vrata.

Osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara,gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.

Punjenje boca komprimiranim zrakom.

Servisiranje i prodaja P.P. aparata za gašenje požara.

– CJENIK –

Pratite nas na društvenim mrežama

Servis i prodaja PP aparata

Skip to content